Тренировка с ластик

Тренировките със собствено тегло са едни от най-ефективните за оформяне на хармонично и балансирано развито тяло. Към тях често включваме и малки приспособления, които могат да направят упражненията доста по-ефективни. Едно от тези прости решения са ластиците. Те предоставят противодействието на нашите мускули, от което имат нужда. Мускулът расте при съкращение и екстензия спрямо натоварването и противодействието, което се упражнява върху него. Ето защо нещо просто като ластика може да е много добро комплексно решение, с което да допълним тренировъчната си програма.

Ластикът може да се използва в началните фази на тренировката, когато разгряваме, за да покачим температурата на мускула. Също така, при подходящ механизъм на движение, може да се адаптира и за по-трудната съществена част на тренировката, както и за разтягането след това. three women s doing exercises

Всичко зависи от това как използваме противодействието, което ластикът предоставя, и до каква степен се натоварваме. Един от плюсовете при тренировката с ластици е, че за разлика от свободните тежести, натоварването, което оказват върху мускулатурата, е постоянно и прогресира спрямо диапазона на движение, което упражняваме. При свободните тежести се получава инерция, която натрупваме в началото на повдигането на тежестта, която облекчава работата на мускулатурата впоследствие. При ластика това не съществува и с прогресирането на движението съпротивлението се увеличава.

Ластиците могат да имат различно съпротивление спрямо дебелината и дължината си. Могат да са затворени като елипса или да са с отворени краища, които държим.

Какви упражнения можем да правим с тях? 

С ластиците с отворени краища можем да правим упражнения за рамена, ръце (бицепс и трицепс), гръб, кръстни мускули, коремни мускули.

За бедрата често по-подходящият вариант са затворените ластици, които слагаме около краката си. Когато правим клекове с ластици имаме допълнително натоварване, което подпомага стабилизиращите мускули и баланса ни. Също така кръстосаното натоварване, което се получава, допълнително засилва ефекта на самото упражнение.

Всякакви екстензии и повдигания на краката, в която и да е посока, стават значително по-ефективни, когато използваме ластиците.

 

 

При използването на ластици ви съветвам да не търсите бързина в изпълнението на упражненията, което води просто до “напомпване” на мускулатурата, а да правите упражненията с равномерно темпо, като се стараете реално да усещате и активирате мускула, който тренирате в момента.

Често при изпълнението на упражнения забравяме за кой мускул работим и несъзнателно си помагаме с редица други миниатюрни движения и захвати, което обезмисля работата ни.

Ластиците, също така, са и изключително добро решение за хората на път.

Аз лично ще взема моите, когато тръгна за морето. 🙂

Share on facebook
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on email
Scroll Up